05:48 ICT Thứ tư, 22/05/2024
TIẾP TỤC NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC; KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ MỌI NGUỒN LỰC; XÂY DỰNG TỈNH KON TUM ỔN ĐỊNH, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trang nhất » Nội dung » Hoạt động các ban Xây dựng Đảng » Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đổi mới, nâng cao chất lượng điều tra, nắm bắt dư luận xã hội

Thứ ba - 01/08/2017 10:58

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội là vấn đề hết sức quan trọng nhằm phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng. Vì vậy, Tỉnh ủy Kon Tum yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tăng cường điều tra, nắm bắt dư luận xã hội; đổi mới cơ chế, điều kiện, phương thức hoạt động của các cơ quan, bộ phận làm công tác điều tra dư luận xã hội…

Trong buổi trò chuyện với phóng viên Báo Kon Tum về vấn đề đổi mới, nâng cao chất lượng điều tra, nắm bắt dư luận xã hội (DLXH), đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã khẳng định: Tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu DLXH đã được khẳng định trong nhiều văn kiện của Đảng. Gần đây nhất, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) đã ban hành Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu DLXH.

Theo đồng chí Lê Thị Kim Đơn, trong giai đoạn hội nhập và phát triển hiện nay, nhiều vấn đề mới đã và đang nảy sinh. Thực tế đó yêu cầu các cấp, các ngành cần có nhiều thông tin, cần coi trọng việc điều tra, nắm bắt, nghiên cứu DLXH. Việc nắm bắt DLXH là phải được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, chính xác, góp phần phục vụ công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng, công tác điều hành của chính quyền.

Đánh giá về công tác nắm bắt và định hướng DLXH trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh, đồng chí Lê Thị Kim Đơn cho rằng: Trong những năm qua, công tác điều tra, nghiên cứu, nắm bắt DLXH trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên và nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể. Qua đó, lãnh đạo tỉnh kịp thời chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương giải quyết các vấn đề dư luận quan tâm; đồng thời tháo gỡ những vướng mắc về tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố niềm tin của dân vào sự điều hành, quản lý của cấp ủy đảng, chính quyền.

Nhờ việc nắm bắt thông tin DLXH kịp thời, việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh đi vào chiều sâu, được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ cao, điển hình là việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vấn đề tự phê bình và phê bình trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới…

Có thể nhận thấy, để làm tốt công tác nắm bắt và định hướng DLXH trên địa bàn, trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã làm tốt công tác phối hợp nắm bắt, điều tra, nghiên cứu, định hướng DLXH.

Theo đó, định kỳ thứ 5 hằng tuần hoặc vào các ngày lễ, tết, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đều báo cáo việc nắm bắt tình hình tư tưởng và các vấn đề DLXH quan tâm thuộc Đảng bộ mình về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp trình Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo. Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì đều đặn việc tổ chức giao ban với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đứng chân trên địa bàn tỉnh, qua đây nắm bắt thêm nhiều nguồn thông tin đa dạng, phong phú, chất lượng thông tin ngày càng sâu hơn.

Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành từ 2 - 4 cuộc điều tra DLXH, qua đó tổng hợp được nhiều nội dung phản ánh có tính thời sự, nhạy cảm và có tác động đến đời sống của nhân dân đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, xử lý kịp thời.

Sau khi có Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội và Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 4/4/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận 100 -KL/TW, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã tăng cường điều tra, nắm bắt dư luận xã hội; đổi mới cơ chế, điều kiện, phương thức hoạt động của các cơ quan, bộ phận làm công tác điều tra DLXH; tăng cường phối hợp trong hoạt động nghiên cứu và định hướng DLXH.

Đội ngũ cộng tác viên DLXH cấp tỉnh đã kịp thời nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận bức xúc, quan tâm tại địa phương, đơn vị được giao phụ trách, giúp cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có những thông tin nhanh nhạy, chính xác, từ đó tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, giải quyết, khắc phục những tồn tại, vướng mắc ngay từ cơ sở, không để phát sinh vấn đề bức xúc, nổi cộm.

Đồng chí Lê Thị Kim Đơn nhấn mạnh, để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp phải nhận thức đầy đủ vai trò, tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu DLXH; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị, nhất là của cấp ủy đảng và người đứng đầu chính quyền các cấp. Muốn làm tốt công tác này, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp phải đặc biệt quan tâm, chỉ đạo, định hướng hoạt động, bố trí cán bộ và tạo mọi điều kiện để đảm bảo thực hiện công tác này.

Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm của Ban Tuyên giáo các cấp và sự phối hợp giữa các ban, ngành có liên quan trong công tác DLXH; tăng cường công tác thông tin định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; coi trọng công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân; chủ động tổ chức các cuộc điều tra, nắm bắt DLXH về những chủ trương, chính sách lớn của tỉnh; qua đó đưa ra các nhận định, đánh giá, dự báo tình hình và tham mưu giúp cấp ủy đảng, chính quyền định hướng tư tưởng, DLXH đồng thời có biện pháp kịp thời điều chỉnh các chủ trương, chính sách, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra; tăng cường bám cơ sở nắm tình hình và kịp thời tháo gỡ, giải quyết những vấn đề nổi cộm, không để phát sinh điểm nóng gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.


 

Tác giả bài viết: Tú Quyên

Nguồn tin: Báo Kon Tum

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
HỒ CHÍ MINH - CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆPLiên kết website