18:05 ICT Thứ bảy, 25/05/2024
TIẾP TỤC NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC; KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ MỌI NGUỒN LỰC; XÂY DỰNG TỈNH KON TUM ỔN ĐỊNH, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trang nhất » Nội dung » Phần mềm hỗ trợ

Hướng dẫn cài đặt Chứng thư số

Hướng dẫn cài đặt Chứng thư số

Bộ phần mềm và hướng dẫn cài đặt chứng thư số

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tìm kiếm nội dung tập tin

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tìm kiếm nội dung tập tin

Hướng dẫn tìm kiếm nội dung văn bản trong word bằng phần mềm DocFetcher

Hướng dẫn cập nhật bản vá hệ điều hành Windows

Hướng dẫn cập nhật bản vá hệ điều hành Windows

Theo thông tin của các cơ quan, đơn vị chức năng, hiện nay có nhiều loại mã độc đang khai thác lỗ hổng trên hệ điều hành Windows để tấn công vào các máy tính với mục tiêu mã hoá dữ liệu (như: Wanna Cry, TeslaCrypt, Locky,...) và đòi trả chi phí để giải mã, ảnh hưởng tới các tổ chức, cá nhân trên phạm vi toàn cầu.