18:42 ICT Thứ bảy, 25/05/2024
TIẾP TỤC NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC; KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ MỌI NGUỒN LỰC; XÂY DỰNG TỈNH KON TUM ỔN ĐỊNH, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trang nhất » Nội dung » Hoạt động cấp uỷ Đảng

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KON TUM KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2020-2025

Thứ hai - 28/09/2020 14:34
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KON TUM
KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2020-2025

Họ và tên: Dương Văn Trang
Ngày sinh: 20/12/1961
Giới tính: Nam        Dân tộc: Kinh
Quê quán: Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi

Ngày vào Đảng: 27/01/1983
Chuyên môn: Đại học Quân sự
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: UVTWĐ, thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Họ và tên: A Pớt
Ngày sinh: 05/10/1963
Giới tính: Nam        Dân tộc: Ca dong
Quê quán: Sa Loong, Ngọc Hồi, Kon Tum
Ngày vào Đảng: 29/06/1993
Chuyên môn: Đại học Nông nghiệp
Lý luận chính trị: Cử nhân
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Phó thư Thường trực Tỉnh ủy
Họ và tên: LÊ NGỌC TUẤN
Ngày sinh: 10/4/1965
Giới tính: Nam          Dân tộc: Kinh

Quê quán: Bình Dương, Thăng Bình, Quảng Nam
Ngày vào Đảng: 03/06/1993

Chuyên môn: Đại học Kinh tế
Lý luận chính trị: Cử nhân
Chức vụ hiện nay: 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Họ và tên: HUỲNH TẤN PHỤC 
Ngày sinh: 27/11/1966
Giới tính: Nam          Dân tộc: Kinh
Quê quán: Tịnh Ấn Tây, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Ngày vào Đảng: 03/06/1993
Chuyên môn: Đại học Cầu đường
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC TUY
Ngày sinh: 05/6/1973
Giới tính: Nam         Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hoài Đức, Hoài Nhơn, Bình Định
Ngày vào Đảng: 28/10/2003

Chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: 
UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Kon Tum
Họ và tên: NGUYỄN TRUNG HẢI
Ngày sinh: 13/08/1964
Giới tính: Nam         Dân tộc: Kinh
Quê quán: Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định
Ngày vào Đảng: 03/11/1994
Chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế
Lý luận chính trị: Cử nhân
Chức vụ hiện nay: UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
 
Họ và tên: Nguyễn Hồng Nhật
Ngày sinh: 05/10/1965
Giới tính: Nam        Dân tộc: Kinh
Quê quán: Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Định

Ngày vào Đảng: 24/6/1989
Chuyên môn: Đại học An ninh
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:
UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh
Họ và tên: TRỊNH NGỌC TRỌNG
Ngày sinh: 01/3/1967
Giới tính: Nam          Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam
Ngày vào Đảng: 07/4/1989

Chuyên môn: Đại hoc Quân Sự
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: 
UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Họ và tên: HUỲNH QUỐC HUY
Ngày sinh: 13/4/1978
Giới tính: Nam         Dân tộc: Kinh

Quê quán: Bình Đông, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Ngày vào Đảng: 10/9/2008

Chuyên môn: Thạc sĩ Kiến trúc
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: UVBTV
Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Họ và tên: NGUYỄN THẾ HẢI
Ngày sinh: 08/01/1969
Giới tính: Nam         Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hoà Tiến, Hoà Vang, Đà Nẵng
Ngày vào Đảng: 06/05/2004

Chuyên môn: Đại học Tổng hợp Văn
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Họ và tên: NGUYỄN THANH HÀ
Ngày sinh: 28/02/1975 
Giới tính: Nam         Dân tộc: Kinh
Quê quán: Mỹ Lợi, Phù Mỹ, Bình Định
Ngày vào Đảng: 18/9/2002
Chuyên môn: Đại học Kinh tế
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
Họ và tên: U HUẤN
Ngày sinh: 22/01/1980 
Giới tính: Nam         Dân tộc: Xơ Đăng

Quê quán: Đăk Ui, Đăk Hà, Kon Tum
Ngày vào Đảng: 04/7/2007

Chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: 
UVTWĐ (DK), UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, 
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Họ và tên: Y NGỌC
Ngày sinh: 21/9/1977
Giới tính: Nữ          Dân tộc: Dẻ

Quê quán: Đăk Môn, Đăk Glei, Kon Tum
Ngày vào Đảng: 16/03/2007

Chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Họ và tên: Y THỊ BÍCH THỌ
Ngày sinh: 28/5/1976
Giới tính: Nữ          Dân tộc: Xơ Đăng

Quê quán: Mường Hoong, Đăk Glei, Kon Tum
Ngày vào Đảng: 07/5/2004

Chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Họ và tên: PHAN MINH CỰ
Ngày sinh: 20/6/1964
Giới tính: Nam         Dân tộc: Kinh

Quê quán: Cát Khánh, Phù Cát, Bình Định
Ngày vào Đảng: 11/08/1988

Chuyên môn: Đại học Luật
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Họ và tên: NGHE MINH HỒNG
Ngày sinh: 15/11/1973
Giới tính: Nữ          Dân tộc: Xơ Đăng

Quê quán: Ngọc Lây, Tu Mơ Rông, Kon Tum
Ngày vào Đảng: 01/04/2004

Chuyên môn: Đại học Y khoa
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Họ và tên: ĐÀO DUY KHÁNH
Ngày sinh: 20/3/1970
Giới tính: Nam         Dân tộc: Kinh

Quê quán: Nhơn Phong, An Nhơn, Bình Định
Ngày vào Đảng: 03/02/2000

Chuyên môn: Thạc sĩ Y học
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kon Plong
Họ và tên: NGUYỄN THỊ LIÊN
Ngày sinh: 30/4/1974
Giới tính: Nữ         Dân tộc: Xê Đăng

Quê quán: Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định
Ngày vào Đảng: 03/09/2003

Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đăk Hà
Họ và tên: Chăm Long
Ngày sinh: 25/11/1970
Giới tính: Nam        Dân tộc: Gia Rai
Quê quán: Rai, Sa Thầy, Kon Tum

Ngày vào Đảng: 01/10/1997
Chuyên môn: Thạc  Khoa học chính trị
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: 
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Họ và tên: ĐẶNG LUẬN
Ngày sinh: 03/7/1966
Giới tính: Nam         Dân tộc: Kinh

Quê quán: Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam
Ngày vào Đảng: 05/02/1997

Chuyên môn: Tiến sĩ Triết học
Lý luận chính trị: Cử nhân
Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh
Họ và tên: THAO HỒNG SƠN
Ngày sinh: 20/05/1970
Giới tính: Nam          Dân tộc: Ka Dong

Quê quán: Pờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum
Ngày vào Đảng: 28/02/2002

Chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp
Lý luận chính trị: Cử nhân
Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Họ và tên: NGUYỄN HỮU THÁP
Ngày sinh: 21/ 11/1964
Giới tính: Nam          Dân tộc: Kinh

Quê quán: Trần Cao, Phù Cừ, Hưng Yên
Ngày vào Đảng: 28/07/1993

Chuyên môn: Tiến sĩ Nông nghiệp
Lý luận chính trị: Cử nhân
Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Họ và tên: BLONG TIẾN 
Ngày sinh: 08/9/1964
Giới tính: Nam          Dân tộc: Triêng
Quê quán: Đăk Nông, Ngọc Hồi, Kon Tum
Ngày vào Đảng: 03/07/1996
Chuyên môn: Đại học Ngân hàng
Lý luận chính trị: Cử nhân
Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh
Họ và tên: BÙI THÁI TRỌNG
Ngày sinh: 12/3/1965
Giới tính: Nam         Dân tộc: Kinh
Quê quán: Phổ Châu, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Ngày vào Đảng: 13/11/1986
Chuyên môn: Đại học Luật
Lý luận chính trị: : Cử nhân 
Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
Họ và tên: PHẠM THỊ TRUNG 
Ngày sinh: 03/5/1978
Giới tính: Nữ          Dân tộc: Xơ Đăng
Quê quán: Tam Anh, Núi Thành, Quảng Nam
Ngày vào Đảng: 16/12/2003
Chuyên môn: Tiến sĩ Nhân học
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Họ và tên: ĐINH QUỐC TUẤN
Ngày sinh: 27/02/1975 
Giới tính: Nam         Dân tộc: Xơ Đăng

Quê quán: Đăk Choong, Đăk Glei, Kon Tum
Ngày vào Đảng: 18/10/2002

Chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học chính trị 
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh
Họ và tên: A VƯỢNG
Ngày sinh: 01/4/1974
Giới tính: Nam         Dân tộc: Triêng

Quê quán: Đăk Dục, Ngọc Hồi, Kon Tum
Ngày vào Đảng: 20/12/1998

Chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh
Họ và tên: NGUYỄN VĂN LÂN
Ngày sinh: 30/8/1964
Giới tính: Nam         Dân tộc: Kinh

Quê quán: Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định
Ngày vào Đảng: 07/4/1985
Chuyên môn: Đại học Luật

Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ
Họ và tên: NGUYỄN VĂN LỘC
Ngày sinh: 22/10/1964
Giới tính: Nam         Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thạch Thượng, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Ngày vào Đảng: 03/9/1992

Chuyên môn: Đại học Kinh tế
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Họ và tên: Xiêng Thanh Phúc
Ngày sinh: 30/9/1983
Giới tính: Nam         Dân tộc: Giẻ Triêng

Quê quán: Đăk Nông, Ngọc Hồi, Kon Tum
Ngày vào Đảng: 30/6/2004

Chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Họ và tên: Y PHƯƠNG
Ngày sinh: 10/4/1973
Giới tính: Nữ         Dân tộc: Xê Đăng
Quê quán: Văn Lem, Đăk Tô, Kon Tum
Ngày vào Đảng: 24/02/2000
Chuyên môn: Đại học Luật
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
Họ và tên: Trương Thị Linh
Ngày sinh: 27/4/1976
Giới tính: Nữ        Dân tộc: Kinh
Quê quán: Tịnh Thọ, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Ngày vào Đảng: 14/9/2007
Chuyên môn: Thạc  Kinh tế
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: 
Tỉnh ủy viên thư 
Huyện ủy Ia H'Drai
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Sâm
Ngày sinh: 12/01/1972
Giới tính: Nam        Dân tộc: Kinh
Quê quán: Tam An, Phú Ninh, Quảng Nam
Ngày vào Đảng: 04/10/2005
Chuyên môn: Th.s Xây dựng Công trình dân dụng công nghiệp
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh
Họ và tên: Đinh Cao Cường
Ngày sinh: 01/06/1981
Giới tính: Nam        Dân tộc: đăng
Quê quán: Mường Hoong, Đăk Glei, Kon Tum

Ngày vào Đảng: 05/12/2009
Chuyên môn: Kỹ Lâm nghiệp
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:
Tỉnh ủy viên,  thư Huyện ủy Ngọc Hồi
Họ và tên: Nguyễn Văn Điệu
Ngày sinh: 08/04/1969
Giới tính: Nam        Dân tộc: Kinh
Quê quán: Đức Hòa, Mộ Đức, Quảng Ngãi

Ngày vào Đảng: 26/10/1997
Chuyên môn: Thạc  Kinh tế
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:
Tỉnh ủy viên, 
Giám đốc Sở Tài chính
Họ và tên: A Hơn
Ngày sinh: 11/02/1981
Giới tính: Nam        Dân tộc: đăng
Quê quán: Đăk Sao, Tu Rông, Kon Tum

Ngày vào Đảng: 20/07/2003
Chuyên môn: Thạc  Khoa học chính trị
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:
Tỉnh ủy viên,  thư Huyện ủy Đăk
Họ và tên: Mai Văn Hữu
Ngày sinh: 27/08/1982
Giới tính: Nam        Dân tộc: Kinh
Quê quán: Bình Dương, Thăng Bình, Quảng Nam

Ngày vào Đảng: 03/01/2008
Chuyên môn: Thạc  Kinh tế
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy
Họ và tên: Nguyễn Tấn Liêm
Ngày sinh: 07/7/1968
Giới tính: Nam        Dân tộc: Kinh
Quê quán: Ân Nghĩa, Hoài Ân, Bình Định

Ngày vào Đảng: 03/02/1996
Chuyên môn: Tiến  Lâm nghiệp
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:
Tỉnh ủy viên,
Quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn
Họ và tên: Nguyễn Thanh Mân
Ngày sinh: 14/04/1977
Giới tính: Nam        Dân tộc: Kinh
Quê quán: Nghĩa Hiệp, Tư nghĩa, Quảng Ngãi

Ngày vào Đảng: 26/03/2004
Chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: 
Tỉnh ủy viên,
Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum.
Họ và tên: Nguyễn Quang Thạch
Ngày sinh: 05/08/1985
Giới tính: Nam        Dân tộc: Kinh
Quê quán: Nhơn Phong, An Nhơn, Bình Định

Ngày vào Đảng: 31/03/2010
Chuyên môn: Thạc  Quản trị kinh doanh
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:
Tỉnh ủy viên,  thư Huyện ủy Kon Rẫy
Họ và tên: Văn Thanh
Ngày sinh: 15/09/1971
Giới tính: Nam        Dân tộc: Kinh
Quê quán: Hoài Châu, Hoài Nhơn, Bình Định

Ngày vào Đảng: 24/03/2004
Chuyên môn: Tiến sĩ-Bác sỹ Chuyên khoa II
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:
Tỉnh ủy viên,
Giám đốc Sở Y tế
Họ và tên: Ka Ba Thành
Ngày sinh: 27/02/1975
Giới tính: Nam        Dân tộc: Kor
Quê quán: Trà Thủy, Trà Bồng, Quảng Ngãi

Ngày vào Đảng: 28/09/1996
Chuyên môn: Thạc  Quản công
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: 
Tỉnh ủy viên,
thư Huyện ủy Tu Mơ Rông
Họ và tên: Ngô Việt Thành
Ngày sinh: 28/12/1965
Giới tính: Nam        Dân tộc: Kinh
Quê quán: Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam

Ngày vào Đảng: 17/02/1998
Chuyên môn: Đại học  Kinh tế
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:
Tỉnh ủy viên,
Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu
Họ và tên: Hoàng Trung Thông
Ngày sinh: 23/02/1971
Giới tính: Nam        Dân tộc: Kinh
Quê quán: Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

Ngày vào Đảng: 17/02/1998
Chuyên môn: Thạc  Thủy lợi
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: 
Tỉnh ủy viên,
Phó Chủ tịnh UBMTTQVN tỉnh
Họ và tên: Nguyễn Minh Tuấn
Ngày sinh: 18/04/1980
Giới tính: Nam        Dân tộc: Kinh
Quê quán: Đức Chánh, Mộ Đức, Quảng Ngãi

Ngày vào Đảng: 10/04/2005
Chuyên môn: Thạc  Kinh tế
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:
Tỉnh ủy viên,
Bí thư Huyện ủy Sa Thầy
Họ và tên: Thái Văn Tưởng
Ngày sinh: 04/08/1980
Giới tính: Nam        Dân tộc: Kinh
Quê quán: Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định

Ngày vào Đảng: 12/02/2008
Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc  Khoa học chính trị
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:
Tỉnh ủy viên,
Bí thư Huyện ủy Đăk Glei
Họ và tên: Dương Thị Thu Thuỷ
Ngày sinh: 17/01/1978
Giới tính: Nữ        Dân tộc: Giẻ Triêng
Quê quán:Nghĩa Dũng, Tp Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Ngày vào Đảng: 13/01/2006
Chuyên môn: Thạc  Khoa học chính trị
Lý luận chính trị: Cao Cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:
Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ
Họ và tên: Lê Quốc Việt
Ngày sinh: 01/9/1973
Giới tính: Nam        Dân tộc: Kinh
Quê quán: Sơn Bình, Hương Sơn, Hà Tĩnh

Ngày vào Đảng: 01/8/1996
Chuyên môn: Cử nhân Quân sự
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:
Tỉnh ủy viên,
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
 
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
HỒ CHÍ MINH - CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆPTin được quan tâm

Liên kết website