05:43 ICT Thứ tư, 22/05/2024
TIẾP TỤC NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC; KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ MỌI NGUỒN LỰC; XÂY DỰNG TỈNH KON TUM ỔN ĐỊNH, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trang nhất » Nội dung » Tin trong nước - quốc tế » Chính trị - Xã hội

Tổng Bí thư: Cần tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng

Thứ hai - 28/03/2016 08:46
Sáng 26/3, Hội nghị toàn quốc ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2016 đã diễn ra tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Về dự hội nghị có hơn 400 đại biểu là Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Bí thư Ban cán sự Đảng, đảng đoàn các cơ quan Trung ương...

 

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nêu rõ: Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015, nhìn lại 5 năm nhiệm kỳ 2010-2015; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2016, tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư chúc mừng những kết quả tốt đẹp mà ngành tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong năm 2015 và nhiệm kỳ vừa qua.

 

Tổng Bí thư khái quát những thành quả của năm 2015 với bốn điểm sáng: Về phát triển kinh tế-xã hội; bảo vệ độc lập, chủ quyền, giữ vững ổn định chính trị xã hội, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước; tăng cường công tác đối ngoại, nâng cao vai trò, uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng, để lại dấu ấn tốt đẹp đối với đồng chí, đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.

 

Tổng Bí thư nhấn mạnh, những thành tựu đó là công sức chung của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó có đóng góp to lớn của công tác tổ chức xây dựng Đảng.

 

Nhìn lại năm 2015, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã thực hiện một khối lượng công việc rất lớn, với chất lượng ngày càng được nâng cao. Phương pháp công tác, cách thức làm việc có nhiều đổi mới, cải tiến.

 

Điểm nhấn mạnh mẽ của công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2015 và nhiều năm qua là ngành đã phối hợp, tham mưu chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng…

 

Tổng Bí thư đề nghị  hội nghị cần thẳng thắn thảo luận, đánh giá đúng thực trạng công tác tổ chức xây dựng Đảng, những việc cần rút kinh nghiệm và phải khắc phục cho được bằng luật pháp, quy chế, quy định, kiểm tra, đôn đốc ráo riết. Tổng Bí thư chỉ rõ, những người làm công tác cán bộ phải liêm chính, trong sáng, công tâm.

 

Cơ bản nhất trí với nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp mà Ban Tổ chức Trung ương đã đề ra, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Năm 2016 là năm rất quan trọng đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đất nước ta đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ mới to lớn, nặng nề, khó khăn; các thế lực xấu, các thế lực thù địch đang tìm mọi cách để chống phá quyết liệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

 

Hơn lúc nào hết, chúng ta phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, nhưng đổi mới phải đúng phương hướng của Cương lĩnh và Hiến pháp mới được thông qua; tiếp tục phát huy dân chủ nhưng phải có kỷ cương, kỷ luật. Đổi mới chính trị không có nghĩa là thay đổi chế độ chính trị, không có nghĩa là làm thay đổi bản chất của Đảng, Nhà nước ta...

 

Tổng Bí thư chỉ rõ phải kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Tổng Bí thư yêu cầu chú trọng hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nâng cao chất lượng và tính thực chất của công tác tổ chức cán bộ, trọng tâm là đánh giá cán bộ, nâng cao chất lượng cơ sở đảng và đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nêu gương, nói đi đôi với làm, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

 

Năm 2016 và những năm tới, ngành tổ chức xây dựng Đảng phải nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể cho năm 2016 và trong cả nhiệm kỳ để khẳng định vai trò tham mưu trực tiếp giúp cấp ủy các cấp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được nêu trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

 

Trước mắt, ngành tổ chức xây dựng Đảng tập trung cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Đồng thời, toàn ngành phải tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của cấp ủy các cấp về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu sơ kết, tổng kết thực tiễn, nhất là các mô hình, những cách làm mới, sáng tạo có hiệu quả ở các cấp.

 

Tổng Bí thư lưu ý để làm tốt các nhiệm vụ nêu trên, đội ngũ cán bộ của ngành phải không ngừng phấn đấu vươn lên, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, đổi mới phương pháp và phong cách làm việc, sâu sát thực tiễn, giữ vững nguyên tắc, chịu khó lắng nghe. Những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có vinh dự lớn nhưng trách nhiệm cũng rất nặng, đòi hỏi phải có hiểu biết tương đối toàn diện, nắm vững Điều lệ Đảng, nắm vững các nguyên tắc, quy tắc, quy định, văn bản có liên quan và phải vận dụng nhuần nhuyễn, đặc biệt là phải hết sức nhân văn, công tâm, trong sáng, khách quan, tận tụy với công việc; không chịu bất cứ sức ép, sự tác động không lành mạnh nào.

 

Cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng phải có dũng khí, dám ngăn những việc làm không đúng, chống cho được tệ bè phái, cục bộ, cá nhân chủ nghĩa, lợi ích nhóm và cũng không để bị lợi ích nào cám dỗ, không để bị chi phối bởi quan hệ cá nhân...

  

Chinhphu.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
HỒ CHÍ MINH - CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆPLiên kết website