18:34 ICT Thứ bảy, 25/05/2024
TIẾP TỤC NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC; KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ MỌI NGUỒN LỰC; XÂY DỰNG TỈNH KON TUM ỔN ĐỊNH, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trang nhất » Nội dung » Hoạt động các ban Xây dựng Đảng

Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng cấp ủy năm 2020

Thứ tư - 30/12/2020 16:23
     Chiều ngày 28-12-2020, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng cấp ủy năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị
      Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; thường trực và lãnh đạo văn phòng các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
     Năm 2020, Văn phòng cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung tham mưu, phục vụ cấp ủy chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp; chủ trì tham mưu Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh chuẩn bị chu đáo các nội dung, điều kiện và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Phối hợp tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết rút kinh nghiệm Đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương; báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Kịp thời tham mưu đề nghị khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh. Sau Đại hội, đã tham mưu xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa của Tỉnh ủy khóa XVI,Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
      Văn phòng cấp ủy đã tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Chương trình công tác năm 2020; Chương trình công tác hằng tháng, tuần của cấp ủy. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cấp ủy trực thuộc, các cơ quan liên quan thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các nội dung, công việc được xác định trong Chương trình công tác, các Kết luận của cấp ủy. Đã kịp thời báo cáo và chủ động tham mưu, đề xuất với Thường trực cấp ủy giải quyết, xử lý các công việc hàng ngày của cấp ủy theo đúng Quy chế; thực hiện tốt việc giúp cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc. Chủ động phối hợp, tham mưu cấp ủy chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn…
     Đồng thời văn phòng cấp ủy các cấp đã có nhiều đổi mới về ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý, khai thác hệ thống mạng thông tin diện rộng của Đảng bộ tỉnh cơ bản được thực hiện tốt. Công tác văn thư, lưu trữ ngày càng nền nếp, hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Công tác quản lý tài chính, tài sản, bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động của cấp ủy được thực hiện có hiệu quả; tổ chức và phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của cấp ủy ngày càng nền nếp, chu đáo. Việc tiếp nhận, tham mưu giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến cấp ủy được thực hiện đúng quy trình, quy định. Công tác tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách, công tác thi đua khen thưởng được quan tâm đúng mức, góp phần động viên, khuyến khích tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ.
      Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Văn phòng cấp ủy các cấp tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện có chất lượng các nội dung được xác định trong Chương trình công tác của Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy năm 2021. Phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh xác định; tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện theo quy định; tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; lãnh đạo đại hội phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.
     Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; tiếp nhận, xử lý đơn, thư và tiếp công dân. Chủ động chuẩn bị xây dựng có chất lượng các đề án, báo cáo, chương trình công tác; tổ chức thẩm định hoặc tham gia ý kiến đối với các báo cáo, đề án do các cấp, các ngành chuẩn bị trình cấp ủy đúng quy trình, tiến độ; kịp thời văn bản hóa và tăng cường theo dõi việc thực hiện các kết luận của cấp ủy. Đồng thời, tiếp tục củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy văn phòng cấp ủy đảm bảo số lượng, đạt chất lượng để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Từng bước đầu tư, nâng cấp các trang thiết bị và đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy.
 
Đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh  phát biểu tại hội nghị
     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác Văn phòng cấp ủy đã đạt được trong năm 2020.
     Đồng chí đề nghị thới gian tới, Văn phòng cấp ủy từ tỉnh đến huyện bám sát vào nhiệm vụ để tham mưu cho Tỉnh ủy thường xuyên, kịp thời bổ sung theo tình hình thực tế về Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy; Chương trình công tác năm 2021 của Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định và công khai, dân chủ, minh bạch.
      Đặc biệt, các Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy các cấp quan tâm hơn nữa đối với công tác Văn phòng cấp ủy, để từ đó bố trí cán bộ làm công tác Văn phòng cấp ủy đảm bảo có đủ năng lực, trình độ đảm đương và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là đối với cán bộ làm công tác tham mưu, tổng hợp./.

Tác giả bài viết: Trần Tuấn Phương

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
HỒ CHÍ MINH - CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆPLiên kết website