15:38 ICT Thứ năm, 30/05/2024
TIẾP TỤC NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC; KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ MỌI NGUỒN LỰC; XÂY DỰNG TỈNH KON TUM ỔN ĐỊNH, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNGThống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 121

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 118


Hôm nayHôm nay : 13764

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 94503

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 299925

Trang nhất » Nội dung » Hoạt động các ban Xây dựng Đảng

Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị và Chỉ thị số 05-CT/TW

Thứ năm - 14/11/2019 16:10
Ngày 29-10-2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU về thực hiện công tác lý luận chính trị và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020, cụ thể như sau:

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thông tin lý luận và thực tiễn mới, giáo dục lý luận chính trị qua các ngày kỷ niệm lớn

Ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập và triển khai các nghị quyết, chỉ thị mới ban hành gần đây của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện, thành phố, đảm bảo kịp thời, nghiêm túc và hiệu quả. Trong đó, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chú trọng việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và đại hội đảng bộ cấp mình, nhất là về các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Định kỳ, tổ chức thông tin lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra, nhất là thông tin về những vấn đề lý luận và các vấn đề thực tiễn được đề cập trong dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đại hội Đảng bộ Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và những vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng ở địa phương, cơ sở. Tổ chức các hoạt động thông tin, giáo dục lý luận chính trị phù hợp gắn với các ngày kỷ niệm lớn như: 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); 90 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930-25/9/2020); 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020); 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 0/4/2020); 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975-16/32020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2020); 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820- 28/11/2020)

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và hiệu quả

Ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tích cực tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm thiết thực, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 27-CT/TTg, ngày 08-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 24-KH/TU, ngày 15-12-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Hướng dẫn số 15-HD/BTGTU, ngày 13-12-2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị; trọng tâm là triển khai thực hiện tốt chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”; triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020).

Tham mưu ban thường vụ huyện  ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền cùng cấp lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét trong năm 2020. Tiếp tục nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06-7-2012 của Ban Bí thư khoá XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 11-QĐi/TU, ngày 17-01-2019 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 10-01-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

3. Triển khai tốt công tác nghiên cứu lý luận chính trị

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09-02-2018 của Ban Bí thư khóa XII “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” và Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 09-4-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận trên địa bàn tỉnh”.

Tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử  đảng bộ địa phương, cơ quan, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18-01-2018 của Ban Bí thư khóa XII “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng” và Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW, ngày 30/9/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18-01-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng”.

4. Công tác giáo dục lý luận chính trị
4.1. Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp

Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện nghiêm túc thực hiện việc giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ động bổ sung, cập nhật kiến thức theo quan điểm của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII.

Thực hiện tốt việc mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn theo yêu cầu của cấp ủy, có các chuyên đề riêng phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, hoặc biên soạn bộ đề cương giáo án chuẩn các chương trình lý luận chính trị cơ bản, triển khai giảng dạy ở địa phương. Thực hiện nghiêm theo quy định về công tác chiêu sinh, quản lý học viên, tổ chức học tập, đánh giá kết quả học tập, cấp giấy chứng nhận cho học viên.

Tiếp tục đổi mới nội dung giáo trình, chương trình bồi dưỡng theo hướng giảng dạy, truyền thụ đầy đủ những nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo, tăng cường liên hệ thực tiễn theo hướng phù hợp với từng đối tượng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

Tham mưu cho cấp uỷ, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn, giáo dục chính trị, tư tưởng thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh chính trị, đường lối, chính sách của Đảng, thành tựu của công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong toàn Đảng và toàn dân.

Thường xuyên và định kỳ mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, chú ý tới những vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng đang đặt ra đối với sự phát triển của đất nước, địa phương; mỗi chương trình phải đáp ứng yêu cầu đối với từng đối tượng; phù hợp tình hình cụ thể của từng lĩnh vực, địa phương, vùng, miền; vừa bổ sung kiến thức, vừa giải đáp những vấn đề thực tiễn mới đặt ra.

Năm 2019, Ban Tuyên giáo Trung ương đã biên soạn tài liệu “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở”; tài liệu “Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng”; tài liệu “Tham khảo bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở”; tài liệu “Những nội dung cơ bản và mới trong các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XII, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố chủ động tham mưu cấp ủy mua tài liệu để phục vụ công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức.  

4.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn: Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố tăng cường tổ chức các hoạt động: Tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, phương pháp giảng dạy tích cực; thao giảng, hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi... qua đó trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác, góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy giữa các cán bộ, giảng viên; tăng cường ý thức kỷ luật, trách nhiệm, nêu gương và đạo đức nhà giáo; khuyến khích cán bộ, giảng viên tự bồi dưỡng, tăng cường nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tham gia các hoạt động ngoại khóa, phát triển kỹ năng tư duy, sáng tạo…

4.3. Tăng cường công tác kiểm tra giáo dục lý luận chính trị: Ban tuyên giáo huyện ủy, thành ủy, chủ động tham mưu cho cấp uỷ xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị tại trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng như Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18-01-2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09-02-2018 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới… Nội dung kiểm tra gồm: Công tác tuyên truyền giáo dục lý luận chính trị; công tác học tập nghị quyết của Đảng; việc thực hiện nền nếp việc bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên; công tác giảng dạy, học tập và chất lượng giảng dạy các chương trình lý luận chính trị; phương thức thi, đánh giá kết quả học tập; công tác quản lý học viên...

5. Kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện: Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW và xây dựng dự thảo Quyết định mới trình Ban Bí thư để ban hành trong thời gian tới. Vì vậy, trước mắt các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 03-9-2008 cho tới khi Ban Bí thư ban hành Quyết định mới. Sau khi có quyết định mới thay thế, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định mới và có các văn bản hướng dẫn thực hiện. Các địa phương cần tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện theo các quy định hiện hành, đến khi có quy định mới của Trung ương.

6. Công tác sơ kết, tổng kết, giao ban công tác lý luận chính trị: Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh tiến hành đánh giá công tác lý luận chính trị định kỳ 3 tháng, 6 tháng, báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương. Định kỳ 6 tháng, ban tuyên giáo tỉnh ủy tiến hành giao ban công tác tuyên giáo gắn với giao ban công tác lý luận chính trị.

* Tải văn bản tại đây:http://www.ktu.dcs.vn/index.php/vi/laws/view-339-HD-61-BTGTU/
(Sưu tầm)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
HỒ CHÍ MINH - CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆPLiên kết website