05:45 ICT Thứ tư, 22/05/2024
TIẾP TỤC NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC; KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ MỌI NGUỒN LỰC; XÂY DỰNG TỈNH KON TUM ỔN ĐỊNH, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trang nhất » Nội dung » Hoạt động cấp uỷ Đảng

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum, lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ năm - 24/09/2020 11:09
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị "về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng". Được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã quyết định triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 với thời gian, địa điểm, thành phần, nội dung Đại hội như sau:

1. Về thời gian: Đại hội được tiến hành trong 3,5 ngày, từ ngày 22-9-2020 đến ngày 25-9-2020 (trong đó Đại hội phiên trù bị được tổ chức vào chiều ngày 22-9-2020; Đại hội chính thức khai mạc vào sáng ngày 23- 9 -2020).

2. Về địa điểm: Đại hội được tổ chức tại Hội trường Ngọc Linh (số 102, đường Trần Phú, thành phố Kon Tum).

3. Về thành phần: Dự Đại hội có 346 đại biểu, gồm 47 đại biểu đương nhiên (các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV) và 299 đại biểu được bầu từ Đại hội của 14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đại diện cho hơn 29 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Về khách mời của Đại hội có 52 đại biểu.
Dự và đưa tin về Đại hội có phóng viên các cơ quan báo chí địa phương; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương đã đăng ký với Ban Tổ chức.

4. Về nội dung Đại hội
- Báo cáo chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh có chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; năng động, sáng tạo; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững quốc phòng, an ninh; huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững".

- Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh có phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”.

5. Về chương trình của Đại hội

5.1. Phiên Đại hội trù bị (Vào lúc 14 giờ 00, ngày 22-9-2020): (1) Tiến hành bầu cơ quan điều hành và giúp việc Đại hội: Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội. (2) Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh; Quy chế và Nội quy sinh hoạt của Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh; (3) Quán triệt một số điểm của Quy chế bầu cử trong Đảng; Danh sách các Đoàn đại biểu và quán triệt một số nội dung cần tập trung thảo luận tại Đại hội và một số vấn đề khác có liên quan.

5.2. Đại hội chính thức
* Ngày thứ nhất (23-9-2020
- 06 giờ 00: Viếng nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh và Nhà bia tưởng niệm Sư đoàn 10.
- 07 giờ 00: Tham quan trưng bày hình ảnh Đảng bộ tỉnh Kon Tum qua các kỳ Đại hội tại Tiền sảnh Hội trường Ngọc Linh.
- 07 giờ 30: Chiếu phim tư liệu về Đại hội.
- 08 giờ 00: Đại hội bắt đầu làm việc.
Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca).
1. Báo cáo kết quả Đại hội phiên trù bị.
2. Diễn văn Khai mạc Đại hội.
3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội.
4. Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.
5. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.
6. Phát biểu chỉ đạo của Bộ Chính trị.
7. Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến chỉ đạo.    
8. Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của Đảng bộ tỉnh vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.
9. Báo cáo Đề án nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI.
10. Thông qua Danh sách giới thiệu nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI do BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV chuẩn bị.
11. Đại biểu làm việc tại Đoàn để thảo luận các nội dung Báo cáo Đề án nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI; tiến hành ứng cử, đề cử nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI.
12. Bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.
13. Đại hội thảo luận, tham luận tại Hội trường.
14. Công bố kết quả bầu cử BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

* Ngày thứ hai (24 -9-2020)
15. Lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy.
16. Đại biểu làm việc tại Đoàn để tham gia ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.
* Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI.
17. Báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI.
18. Bầu cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
19. Đại hội thảo luận, tham luận tại Hội trường.
20. Bầu cử đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

* Ngày thứ ba (25-9-2020)
21. Đại hội thảo luận, tham luận tại Hội trường.
22. Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
23. Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Đại hội tham gia vào các văn kiện trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh.
24. Đại hội thảo luận về nội dung tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch; biểu quyết đối với một số vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau (nếu có).
25. Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (thảo luận và biểu quyết).
26. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI và Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng ra mắt, nhận nhiệm vụ.
27. Tặng hoa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV không tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.
28. Diễn văn Bế mạc Đại hội.
Chào cờ Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

6. Công tác chuẩn bị Đại hội

6.1. Về xây dựng kế hoạch và thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội     
Để đảm bảo công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đảm bảo đúng quy trình, quy định và tiến độ yêu cầu, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 100-KH/TU, ngày 03-7-2019 về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, thành lập Tiểu ban Văn kiện (gồm 36 đồng chí, do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng Tiểu ban), Tiểu ban Nhân sự (gồm 06 đồng chí, do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng Tiểu ban), Tiểu ban Tổ chức phục vụ (gồm 19 đồng chí, do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng Tiểu ban) để chuẩn bị các nội dung công việc phục vụ Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh. Các Tiểu ban đã ban hành Kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ chức, cá nhân, xác định tiến độ thực hiện đối với từng nội dung công việc.

6.2. Về xây dựng các văn kiện trình Đại hội
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Tiểu ban Văn kiện đã ban hành Kế hoạch số 08-KH/TBVK, ngày 20-6-2019 về xây dựng các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và giao Văn phòng Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các văn kiện trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, gồm: (1) Báo cáo chính trị; (2) Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; (3) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh; (4) Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh; (5) Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.
Các dự thảo báo cáo trên được tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng yêu cầu tại Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị (Đối với Báo cáo chính trị: lấy ý kiến của cán bộ hưu trí; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội; các sở, ban, ngành; các huyện ủy thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Liên hiệp các hội khoa học- kỹ thuật tỉnh. Sau khi tổng hợp đầy đủ các ý kiến tham gia, đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét trước khi lấy ý kiến của Nhân dân. Đối với Báo cáo kiểm điểm: lấy ý kiến của ban chấp hành các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy).
Ngày 21-8-2020, Bộ Chính trị đã họp, cho ý kiến đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở đó, Tiểu ban Văn kiện đã tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến và đã hoàn thiện, phát hành các văn kiện trình Đại hội.
Nhìn chung, công tác xây dựng các văn kiện trình Đại hội được triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo quy trình, quy định, tiến độ và có chất lượng; các ý kiến tham gia đều được nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc, tối đa và chỉnh sửa, bổ sung phù hợp.

6.3. Về công tác nhân sự
Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh (gồm Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các chức danh chủ chốt, nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội XII của Đảng) được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị kỹ lưỡng theo đúng Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương và các hướng dẫn, quy định của Trung ương, đảm bảo nguyên tắc, tiến hành chặt chẽ qua từng bước, từng khâu theo đúng quy trình, quy định.
Đến nay, công tác nhân sự Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng cho ý kiến, đủ điều kiện để tổ chức Đại hội. Theo đó, tỉnh Kon Tum được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng thống nhất số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là 51 đồng chí, bầu tại Đại hội 50 đồng chí; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 15 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đại hội được bầu 15 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

6.4. Công tác đảm bảo cơ sở vật chất, tuyên truyền và bảo vệ Đại hội
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 26-11-2019 về "tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"; chỉ đạo Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội xây dựng kế hoạch đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó xác định rõ các công việc, nhiệm vụ cần được chuẩn bị, gắn với phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể đối với từng tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện. 
Thực hiện chỉ đạo của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền về Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh. Trong đó đã yêu cầu các địa phương, đơn vị đồng loạt triển khai công tác treo cờ, treo khẩu hiệu tuyên truyền trực quan; tổ chức tuyên truyền lưu động, trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, trên báo, đài, cổng và các trang thông tin điện tử của tỉnh; đề nghị UBND thành phố Kon Tum tập trung chỉnh trang đô thị, trang trí cờ, hoa, đèn trang trí trên các tuyến đường trung tâm, vòng xoay giao thông và nhất là gần địa điểm tổ chức sự kiện để tạo được không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân hướng về Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh. Báo Kon Tum, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, mở các chuyên trang, chuyên mục với nhiều tin, bài, phóng sự về Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh. Ngoài ra Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho tường thuật trực tiếp diễn biến phiên khai mạc,  phiên bế mạc Đại hội...
Cơ sở vật chất phục vụ Đại hội được thực hiện đảm bảo như sửa chữa trang trí Hội trường, bố trí chỗ ngồi cho đại biểu, bố trí nơi ăn nghỉ, xe đưa đón đại biểu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công tác bảo vệ Đại hội được chú trọng, các cơ quan chức năng đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa điểm diễn ra Đại hội.

Nhìn chung, đến nay công tác chuẩn bị Đại hội cơ bản hoàn thành, đáp ứng tốt các điều kiện phục vụ để tổ chức Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh.
­­­­­­­­­­­­­-------------

Tác giả bài viết: Đào Duy Khoa

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
HỒ CHÍ MINH - CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆPLiên kết website