19:47 ICT Thứ bảy, 25/05/2024
TIẾP TỤC NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC; KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ MỌI NGUỒN LỰC; XÂY DỰNG TỈNH KON TUM ỔN ĐỊNH, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trang nhất » Nội dung » Hoạt động cấp uỷ Đảng

Xây dựng giai cấp công nhân tỉnh Kon Tum hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong, đi đầu trong thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định, phát triển nhanh và bền vững

Thứ sáu - 28/07/2023 07:44
Sáng ngày 26-7-2023, Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Kon Tum lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã khai mạc trọng thể tại Hội trường Ngọc Linh. Tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Kon Tum qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng 249 đại biểu chính thức đại diện cho gần 40.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Dương Văn Trang, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.
 
Tại Đại hội, thay mặt Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Dương Văn Trang, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu chỉ đạo, gửi gắm những tình cảm, sự kỳ vọng của tỉnh đối với tổ chức công đoàn các cấp và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh. Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy Kon Tum xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Kính thưa đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

Thưa các đồng chí đại biểu,

Thưa toàn thể Đại hội,

Hôm nay, tôi thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về dự Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Kon Tum lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 - sự kiện chính trị quan trọng của các cấp công đoàn, toàn thể công nhân, viên chức, người lao động của tỉnh Kon Tum, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi đến các đồng chí đại biểu và toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Thưa toàn thể Đại hội,

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự tự nỗ lực, cố gắng của mình, các cấp công đoàn trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động; phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; tổ chức đối thoại, nhằm bảo đảm chế độ, chính sách và từng bước nâng cao phúc lợi, bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; triển khai nhiều giải pháp để phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; tích cực, chủ động tham gia giám sát, phản biện, góp ý đối với các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch; thăm hỏi, hỗ trợ, động viên kịp thời đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc làm, giảm thu nhập do tác động của đại dịch COVID-19. Những kết quả trên đã góp phần khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị.

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động và các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa toàn thể Đại hội,

Bên cạnh những thành tích đạt được, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn chậm được đổi mới, chưa theo kịp sự phát triển nhanh chóng của đời sống kinh tế - xã hội và quan hệ lao động; công tác giám sát, phản biện xã hội còn lúng túng, chưa chủ động nghiên cứu, dự báo, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, văn hoá tinh thần cho công nhân, lao động; công tác phát triển tổ chức công đoàn, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân còn hạn chế; việc triển khai các giải pháp hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm do dịch COVID-19 còn lúng túng.

Thưa toàn thể Đại hội,

Thời gian tới, đất nước ta nói chung và tỉnh nhà nói riêng đang bước vào giai đoạn mới với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch không ngừng chống phá, xuyên tạc bản chất công nhân và phủ nhận vai trò của tổ chức công đoàn hiện nay... Từ đó, đặt ra yêu cầu giai cấp công nhân trong thời kỳ mới không những phải giỏi về tay nghề, khả năng ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất mà còn phải có phẩm chất đạo đức, tư tưởng, chính trị vững vàng; các cấp công đoàn vừa phải tiếp tục tập hợp, phát triển đoàn viên, vừa phải tham gia cùng với cấp ủy, chính quyền đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho giai cấp công nhân.

Nhiệm vụ trên là rất nặng nề, song cũng hết sức vẻ vang. Vì vậy, tôi đề nghị Đại hội nắm vững các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) "về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới" và các chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan để tập trung thảo luận, đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của công tác công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động trong nhiệm kỳ tới; đồng thời, xin gợi mở thêm một số nội dung trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị "về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới"; các chủ trương của Đảng về lao động, về công đoàn để góp phần xây dựng giai cấp công nhân tỉnh Kon Tum nói riêng và giai cấp công nhân Việt Nam nói chung hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong, đi đầu trong thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định, phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về giai cấp và vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở nước ta hiện nay. Khơi dậy và phát huy lòng yêu nước, truyền thống cần cù, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, vươn lên trong lao động, học tập của đội ngũ công nhân.

Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng giai cấp công nhân có bản lĩnh chính trị, trình độ tay nghề, nhất là kỹ năng nghề nghiệp, nhanh chóng tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả sản xuất - kinh doanh, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, số hóa… để giai cấp công nhân thực sự trở thành lực lượng nòng cốt, đi đầu trong khối liên minh công nhân - nông dân - trí thức và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn các cấp theo hướng phù hợp với từng đối tượng, từng loại hình để thu hút, tập hợp đông đảo công nhân, viên chức, lao động tham gia vào tổ chức, tiến tới thành lập tổ chức công đoàn, nhất là trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động. Thực hiện tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động. Trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục suy giảm, nhiều doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động hoặc phải thu hẹp quy mô sản xuất-kinh doanh, ảnh hưởng tới việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động. Vì vậy, các cấp công đoàn phải thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhu cầu việc làm, thu nhập của công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh, từ đó, chủ động hỗ trợ, bảo đảm đời sống cho người lao động, không để bị động như trong đợt dịch COVID-19 vừa qua. Chủ động làm việc với người sử dụng lao động để tổ chức tốt việc ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, giải quyết các tranh chấp lao động. Phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với công nhân viên chức, người lao động, nhất là về thời gian lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, công tác bảo hộ lao động, phòng bệnh nghề nghiệp, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường… trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Thứ ba, tập trung xây dựng tổ chức công đoàn các cấp vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bảo đảm về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong giai đoạn hiện nay. Chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công đoàn, xây dựng đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò của người đứng đầu, ban chấp hành, ban thường vụ, lãnh đạo công đoàn các cấp trong lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ tư, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao tinh thần cảnh giác, không nghe, không tin, không làm theo sự kích động, xúi giục, lôi kéo của các thế lực thù địch, phản động. Thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" gắn với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị "về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội để góp phần tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống của công nhân, viên chức, lao động. Thường xuyên theo dõi, phát hiện, bồi dưỡng những đoàn viên, công nhân ưu tú để giới thiệu kết nạp Đảng và bổ sung cho Đảng, chính quyền những cán bộ xuất sắc, trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn.

Kính thưa Đại hội,

Đại hội chúng ta còn có một nhiệm vụ quan trọng đó là: Bầu Ban Chấp hành khóa mới để lãnh đạo phong trào công nhân, viên chức, lao động tỉnh nhà trong nhiệm kỳ 2023-2028; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. Tôi tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội sẽ dân chủ thảo luận, tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn những đại biểu bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đại diện cho phẩm chất, trí tuệ của công nhân, viên chức, lao động để bầu vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XI và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Một lần nữa thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, xin chúc các đồng chí đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc; chúc Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Kon Tum lần thứ XI thành công tốt đẹp.

Nhân dịp Đại hội, để ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp công đoàn và toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tỉnh nhà trong thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định tặng Bức trướng cho tổ chức Công đoàn tỉnh với nội dung: "TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TỈNH KON TUM PHÁT HUY DÂN CHỦ, TĂNG CƯỜNG ĐOÀN KẾT, KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN", qua đó, gửi gắm những tình cảm, sự tin tưởng của cấp ủy đến các cấp công đoàn và toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thuỳ Linh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
HỒ CHÍ MINH - CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆPLiên kết website