07:01 ICT Thứ tư, 22/05/2024
TIẾP TỤC NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC; KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ MỌI NGUỒN LỰC; XÂY DỰNG TỈNH KON TUM ỔN ĐỊNH, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trang nhất » Nội dung » Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 » Văn bản chỉ đạo của Tỉnh

Hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự cấp ủy đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ tư - 11/12/2019 16:09
Ngày 10-12-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 06-HD/TU “về một số nội dung về công tác nhân sự cấp ủy đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025”, trong đó yêu cầu Ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy:

1. Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị; Quy chế bầu cử trong Đảng; Kết luận số 55-KL/TW, ngày 15-8-2019 của Ban Bí thư “về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị thật tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng”; Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước “Chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương; các văn bản liên quan của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn này.

2. Căn cứ kết quả biểu quyết của hội nghị cấp ủy, ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) về công tác nhân sự. Nội dung báo cáo phải làm rõ, phân tích kỹ: Cơ cấu, địa bàn, lĩnh vực công tác; cơ cấu 03 độ tuổi, tỷ lệ đổi mới cấp ủy; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy định; nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; phương án kiện toàn nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 ngay sau kết thúc đại hội; dự kiến nhân sự lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Nếu các chức danh bí thư, phó bí thư cấp ủy được giới thiệu có số dư thì báo cáo cả danh sách có số dư để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.

3. Cụ thể hóa nội dung Hướng dẫn này để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đại hội cấp cơ sở trực thuộc và đăng ký thời gian tổ chức đại hội đảng bộ cấp mình trong quý I năm 2020 (qua Văn phòng Tỉnh ủy) để sắp xếp lịch tổ chức đại hội phù hợp với sự chỉ đạo của 
Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.
                                                                       (Tổng hợp)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
HỒ CHÍ MINH - CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆPLiên kết website