19:03 ICT Thứ bảy, 25/05/2024
TIẾP TỤC NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC; KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ MỌI NGUỒN LỰC; XÂY DỰNG TỈNH KON TUM ỔN ĐỊNH, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trang nhất » Nội dung » Hoạt động cấp uỷ Đảng

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm

Thứ ba - 27/07/2021 09:06
Sáng ngày 26-7-2021, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Dương Văn Trang, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị.


Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh

Dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh, có các đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan.

Tại điểm cầu các huyện, thành phố có tập thể Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, thành phố; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy và các cơ quan có liên quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cấp, các ngành đã thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng. Trong đó, đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; đưa các biện pháp phòng ngừa tham nhũng từng bước được phát huy tác dụng, ngày càng đi vào chiều sâu, được Nhân dân quan tâm, dư luận xã hội đánh giá tích cực. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch được phê duyệt. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm và kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế, chính sách cho phù hợp.

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; công tác phối hợp của các cơ quan tố tụng trong việc đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án, tham nhũng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn.

Tuy nhiên, một số giải pháp phòng, ngừa tham nhũng chưa thật sự phát huy tác dụng ngăn ngừa hành vi tham nhũng. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện, kiến nghị xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực. Công tác thu hồi tài sản tham nhũng chưa đạt kết quả.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị "về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2021". Trong đó, chú trọng giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức trong công tác phòng, chống tham nhũng; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý, đặc biệt là việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, quy trình nghiệp vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” ở cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Bí thư đặc biệt lưu ý đối với Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch số 130-KH/TU, ngày 18-5-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm và thực hiện các kiến nghị của Đoàn công tác Ban Chi đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng”; tăng cường công tác phối hợp liên ngành, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử dứt điểm các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, nhất là các vụ phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, thường xuyên đôn đốc việc điều tra, xứ lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thùy Linh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
HỒ CHÍ MINH - CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆPLiên kết website